JOMON

Jomon on syntynyt Kazuko Kuratomin tarpeesta edelleen vahvistaa ja huoltaa omaa energiaa ja terveyttä. Hän inspiroitui etsimään ja luomaan jomonin itsehoitoliikkeitä ollessaan yksin pitkällä matkalla jossa ei ollut saatavilla toisen tukea venyttelyyn. Jomonin harjoituksissa käytetään sekä voimaannuttavia lepoasentoja että tehokkaita venytyksiä joihin yhdistetään usein kiertoa, taivutus ja painalluksia. Jomon-liikkeet on helposti yhdistettävissä shindoon. Jomon-liikkeitä on myös mahdollista monipuolisesti tehostaa erilaisilla tukiotteilla ohjaajan tai parin toimesta.